Labbet r.f.

Välkommen till Labbet

Labbet r.f. har som syfte att främja ny dramatik och nyskapande gestaltning inom finlandssvensk teater. Labbet är en liten förening, men en förening med ambition att göra skillnad. Labbet samlar, fördjupar och omsätter fältets kunskap och erfarenhet inom ämnet dramatik/dramaturgi; söker alltid då det är möjligt samverkan med andra aktörer på kultur- och teaterfältet; arbetar med riktade insatser för att skapa de förutsättningar som krävs för att goda texter ska skrivas. Labbet är en förening vars verksamhet kännetecknas av professionalitet, av både målinriktad ambition och konstnärlig nyfikenhet samt av ödmjukhet inför skrivandet som syssla.

Labbet r.f. är en ideell förening och är beroende av understöd för sin verksamhet.

Labbet var 2015-2017 projektägare för REKO, som leddes av Marina Meinander och Arn-Henrik Blomqvist, med hjälp av specialfinansiering ur Svenska Kulturfondens strategiska satsning på teaterfältet.