Labbet r.f.

Välkommen till Labbet r.f.

Labbets grundverksamhet är att befrämja dramatik skriven på svenska i Finland. För att höja både kvaliteten och öka kvantiteten på de nyskrivna pjäser som spelas erbjuder vi dramatiker utbildning, feedbackservice och läsningar av pjäser. Labbet sprider information om den svenskspråkiga dramatiken inom det egna landet och även utomlands genom nordiskt och europeiskt samarbete. Labbet distribuerar pjäser via den egna pjäsbanken och genom att ge ut pjäser i bokform. Alla dessa verksamhetsformer som startats som olika projekt under åren har visat sig vara bra och kommer att vara Labbets grundverksamhet i fortsättningen.

Labbet r.f. är en ideell förening och är beroende av understöd för sin verksamhet.

Labbet är 2015-2017 projektägare för REKO, som leds av Marina Meinander och Arn-Henrik Blomqvist, med hjälp av specialfinansiering ur Svenska Kulturfondens strategiska satsning på teaterfältet. Det strategiska projektet administreras inte som en del av Labbets ordinarie verksamhet, utan är ett projekt som Labbet driver under en avgränsad tid och projektets ekonomi är oberoende av Labbets ordinarie budget.