Labbet r.f.

Om Labbet

Föreningen Labbet r.f. (FO-nummer 1967610-7) är pjäsförfattarnas egen organisation och verkar för att det ska skrivas och spelas ännu mera ny, kvalitativ, svenskspråkig dramatik i Finland. Labbet har två verksamhetsledare och ett kontor i Teaterhörnan i Kronohagen hos Finlands dramatiker och manusförfattare. Åren 2005-2012 fanns Labbet i kulturhuset G18.

Verksamhetsledarna Christoffer Mellgren och Linnea Stara jobbar deltid och kan nås på följande sätt:

E-post: linnea.stara[at]gmail.com eller christoffer.mellgren[at]gmail.com
Telefon: 050 3012723 (Linnea Stara)
Post: Labbet, Sjötullsgatan 33 G 6, 00170 Helsingfors

Labbets styrelse valdes vid årsmötet i april 2018. Till ordförande valdes Paul Olin. Till övriga ledamöter valdes Harriet Abrahamsson, Jessica Edén, Lasse Garoff, Nina-Maria Häggblom och Annika Huhtala.

Vad är Labbet?

Labbet är pjäsförfattarnas egen organisation. Vi som använder Labbet skriver de inhemska skådespel som spelas på teatrarna. På Labbet träffas författarna, jobbar tillsammans, byter erfarenheter, får utbildning och professionell hjälp med pjäserna. Våra pjästexter sparas här, lagras i en pjäsbank där pjäserna kan läsas av alla teaterarbetare i Norden. Pjäserna ges också ut i bokform och kan då lånas från vanliga bibliotek. Vi har branschens toppkunnande på svenska i Finland.

Varför finns vi?

För att få fram en färdig pjästext behövs flera års ensamt arbete, långt innan teatrarna kommer in i bilden. Den tiden har pjäsförfattaren stöd och hjälp av Labbet. Vilken teater som sedan spelar pjäsen vet ingen i det skedet och ibland spelas pjäsen inte alls. Men författarna måste skriva många pjäser och få respons för att lära sig arbetet. De är sällan delaktiga i processen på teatrarna, som inte hinner ägna pjäsförfattarna den tiden, i synnerhet inte små teatrar och arbetsgrupper. Labbets arbete överlappar därför inte teatrarnas ansvar.

Vilka är aktörerna? Vem är målgruppen?

ALLA som skriver dramatik på svenska i Finland är med i Labbet på ett eller annat sätt, från de mest erfarna till nybörjare. Sedan 2014 har Labbet verksamhet i Helsingfors, Vasa och Åbo. Medan Finlands Dramatiker och Manusförfattare r.f. sköter det fackliga arbetet och är kontakten till det finska fältet, finns Labbet till hands för författaren i det konkreta skapande arbetet. Författarna kan ha pjäser i pjäsbanken och delta i kurser, de kan få pjäser utgivna hos oss i bokform och medverka i dramaslam och läsningar. Att pjäserna är bra, tillgängliga och spelas är vårt mål.

Vill du bli medlem?

Du kan bli medlem i Labbet genom att anmäla intresse till labbetrf@gmail.com.

Medlemsavgifter för 2018-2019:
Årsmedlem 15 €
Ständig medlem 150 €

Som medlem stöder du Labbet i sitt arbete och får också möjlighet att påverka föreningens verksamhet. Du får Labbets nyhetsbrev (per e-post) med information både om våra egna och andras evenemang, tips om föreställningar och annat intressant och aktuellt.

Vill du få information om och av Labbet?

Det går att följa Labbet på Facebook och Twitter. Dessutom har Labbet ett nyhetsbrev som alla som vill kan prenumererar på. Fyll i den här blanketten för att börja prenumerera!