Labbet r.f.

Teatrarnas rutiner kring inskickade manus

Publicerat: 08.03.2016 Kategori: Aktuellt, Resursbank
« Tillbaka

Enkät om teatrarnas rutiner kring inskickade manus

I början av februari skickade Labbet ut ett enkät till 16 olika finlandssvenska teatrar och teatergrupper, för att ta reda på deras rutiner kring inskickade manus. Det är många som undrar hur de ska gå till väga när de vill skicka sitt manus till en teater. Eftersom alla teatrar fungerar olika är det svårt att ge ett svar som skulle gälla i alla fall. Därför är det bäst att låta teatrarna själva berätta hur saker och ting fungerar hos dem.

Det finns många saker det kan vara värt att tänka på när man skickar sitt manus till en teater, en post med några tips och förslag kring layout, följebrev, etc är också på kommande.

Vi bad dem svara på frågorna inom februari och här kommer dels de frågorna vi ställde, dels de svar vi fått in. Om det kommer in flera svar så uppdateras det här inlägget med dem. Först kommer frågorna och sedan de olika teatrarna en och en.

(Posten är uppdaterad med flera svar 23.11.2016.)
(Posten uppdaterad med flera svar 4.4.2017)

Frågorna:

1) Tar ni emot pjäser som dramatiker skickar in till er?
2) Om inte, vem tar ni emot manus av? Förlag, agenter, regissörer?

3) Vem hos er ska man skicka sin pjäs till?
4) Föredrar ni att man skickar sin pjäs per e-post eller per snigelpost?
5) Får man bekräftelse på att manuset har kommit fram och tagits emot av er?
6) Vad händer med manuset efter att det har kommit till er? Vem läser det?
7) Hur länge tar det i genomsnitt för er att läsa och reagera på ett inskickat manus?
8) Vad händer efter att ni har läst manuset? Är ni i kontakt med dramatikern för att meddela att ni har läst pjäsen?
9) Vad händer om ni blir intresserade av manuset?
10) Ger ni feedback på manus ni har läst? Både om ni vill gå vidare med texten och om ni inte är intresserade av den?
11) Vill ni ha ett följebrev med manuset? Vilken information är relevant för er att ha när ni läser en inskickad pjäs?
12) Om man inte har ett färdigt manus, kan man kontakt er med sin idé? I vilken form vill ni i så fall ha den? Vad händer om ni blir intresserade av idén?

Nedan svaren från:
Teater Taimine
Åbo Svenska Teater
Wasa Teater
Radioteatern
Teater Mestola
Teater Viirus
Grus Grus Teater
Klockriketeatern
Lilla Teatern

Teater Taimine

1) Tar ni emot pjäser som dramatiker skickar in till er? Ja.

3) Vem hos er ska man skicka sin pjäs till? Teaterchef CG Wentzel post[at]taimine.fi
4) Föredrar ni att man skickar sin pjäs per e-post eller per snigelpost? Spelar ingen roll, båda tas emot. Antingen post[at]taimine.fi eller Teater Taimine, Pb 117, 00141 Helsingfors
5) Får man bekräftelse på att manuset har kommit fram och tagits emot av er? Ja, bara kontaktuppgifterna finns med också på manus som skickats per post.
6) Vad händer med manuset efter att det har kommit till er? Vem läser det? I första hand teaterchefen.
7) Hur länge tar det i genomsnitt för er att läsa och reagera på ett inskickat manus? Det beror helt och hållet på vår dåvarande turnétidtabell. Det kan vara allt från en vecka till en månad.
8) Vad händer efter att ni har läst manuset? Är ni i kontakt med dramatikern för att meddela att ni har läst pjäsen? Vi är i kontakt om uppgifter meddelats.
9) Vad händer om ni blir intresserade av manuset? Då kontaktar vi författaren och diskuterar vidare och undersöker möjligheten att förverkliga projektet.
10) Ger ni feedback på manus ni har läst? Både om ni vill gå vidare med texten och om ni inte är intresserade av den? Vi ger feedback i den mån att vi avgör huruvida manuset passar Taimines linje. Om vi är intresserade av det diskuterar vidare med författaren. Manuset måste kanske ännu bearbetas men det diskuteras alltid tillsammans med författaren.
11) Vill ni ha ett följebrev med manuset? Vilken information är relevant för er att ha när ni läser en inskickad pjäs? Behövs inte, om inte författaren upplever att någon kontext etc inte kommer fram bara från att läsa manuset.
12) Om man inte har ett färdigt manus, kan man kontakt er med sin idé? I vilken form vill ni i så fall ha den? Vad händer om ni blir intresserade av idén? Vi är alltid intresserade av idéer. Blir vi intresserade fortsätter vi diskussionen om det finns möjlighet att göra något av den. Lättast är att ta kontakt per e-post till post[at]taimine.fi.

Åbo Svenska Teater

1) Tar ni emot pjäser som dramatiker skickar in till er? Ja.

3) Vem hos er ska man skicka sin pjäs till? Teaterchefen och/eller dramaturgen.
4) Föredrar ni att man skickar sin pjäs per e-post eller per snigelpost? Per e-post.
5) Får man bekräftelse på att manuset har kommit fram och tagits emot av er? Ja, en kort bekräftelse.
6) Vad händer med manuset efter att det har kommit till er? Vem läser det? Teaterchefen och/eller dramaturgen läser det inom en månad.
7) Hur länge tar det i genomsnitt för er att läsa och reagera på ett inskickat manus? En månad.
8) Vad händer efter att ni har läst manuset? Är ni i kontakt med dramatikern för att meddela att ni har läst pjäsen?Vi skickar ett nytt e-post meddelande när vi har läst manuset.
9) Vad händer om ni blir intresserade av manuset?Vi tar kontakt och inleder diskussioner och ev. förhandlingar.
10) Ger ni feedback på manus ni har läst? Både om ni vill gå vidare med texten och om ni inte är intresserade av den? I nuläget ger vi inte feedback om vi inte vill gå vidare.
11) Vill ni ha ett följebrev med manuset? Vilken information är relevant för er att ha när ni läser en inskickad pjäs? Det är fritt fram att skicka ett följebrev. Har pjäsen redan blivit uppsatt, har manuset skickats till andra teatrar? Finns det saker som författaren själv vill framhålla?
12) Om man inte har ett färdigt manus, kan man kontakt er med sin idé? I vilken form vill ni i så fall ha den? Vad händer om ni blir intresserade av idén? Man kan alltid kontakta oss, men gärna först via e-post. Om vi blir intresserade tar vi kontakt och förtsätter diskutera.

Wasa Teater

1) Tar ni emot pjäser som dramatiker skickar in till er? Ja tack!
2) Om inte, vem tar ni emot manus av? Förlag, agenter, regissörer? Ja, det också.

3) Vem hos er ska man skicka sin pjäs till? Till dramaturgen och chefen, dvs. till Anna Simberg och Åsa Salvesen. Skicka helst till oss båda i samma mejl så vi vet att det gått till båda. Epost-adresserna är anna.simberg[at]wasateater.fi och asa.salvesen[at]wasateater.fi
4) Föredrar ni att man skickar sin pjäs per e-post eller per snigelpost? Hellre per epost av ekologiska skäl och för att vi båda två är rörliga, men snigelpost går också.
5) Får man bekräftelse på att manuset har kommit fram och tagits emot av er? Ja, man får svar av dramaturgen, förutsatt att man meddelat en adress.
6) Vad händer med manuset efter att det har kommit till er? Vem läser det? Åtminstone dramaturgen, men oftast också chefen.
7) Hur länge tar det i genomsnitt för er att läsa och reagera på ett inskickat manus? Några veckor, men i värsta fall några månader. Längre än tre månader skall man inte behöva vänta på svar. Om det tar längre än så, skriv i så fall till dramaturgen och säg till på skarpen.
8) Vad händer efter att ni har läst manuset? Är ni i kontakt med dramatikern för att meddela att ni har läst pjäsen? Efter att vi har hunnit prata och växla åsikter om pjäsen kontaktar vi författaren. Inte före det.
9) Vad händer om ni blir intresserade av manuset? Då börjar vi utreda våra möjligheter att spela det, vilket är en långsam process. Det skedet tar ca ett halvt till ett år.
10) Ger ni feedback på manus ni har läst? Både om ni vill gå vidare med texten och om ni inte är intresserade av den? Dramaturgen ger feedback i synnerhet om författare vill ha det. Ibland kanske utan att författaren ber om det också. Feedbacken måste ges när det är lugn och ro för att vara till någon nytta, och inte mitt i nånting annat, t.ex. när man springer till ett tåg. Om man ringer och ber om feedback kanske man inte får den just då, utan senare, vid ett bättre tillfälle.
11) Vill ni ha ett följebrev med manuset? Vilken information är relevant för er att ha när ni läser en inskickad pjäs? Det är bra med ett följebrev om pjäsens historia och uppkomst. Och om det är något särskilt man har i tankarna kring en eventuell uppsättning av den, regissör, skådespelare mm.
12) Om man inte har ett färdigt manus, kan man kontakt er med sin idé? I vilken form vill ni i så fall ha den? Vad händer om ni blir intresserade av idén? Om vi skulle bli intresserade av en idé betyder det att vi borde beställa den, och det är ett ganska stort beslut. Just nu har vi en sorts beställning inne på sex Reko-pjäser, en Ung Dramatik-pjäs och en Ny musikteater-text. Det är ganska många pjäser att ta hand om och påverkar tyvärr vår kvot att beställa av andra dramatiker.

Radioteatern

1) Tar ni emot pjäser som dramatiker skickar in till er? Ja, det gör vi!

3) Vem hos er ska man skicka sin pjäs till? Till Jessica Edén (producent).
4) Föredrar ni att man skickar sin pjäs per e-post eller per snigelpost? Per e-post.
5) Får man bekräftelse på att manuset har kommit fram och tagits emot av er? Ja, det får man.
6) Vad händer med manuset efter att det har kommit till er? Vem läser det? Dramaturgen och i de flesta fall även producenten.
7) Hur länge tar det i genomsnitt för er att läsa och reagera på ett inskickat manus? c.1-3 veckor, beroende på hur mycket vi har på gång just då.
8) Vad händer efter att ni har läst manuset? Är ni i kontakt med dramatikern för att meddela att ni har läst pjäsen? Ja, dramaturgen skriver ett mejl med feedback till dramatikern.
9) Vad händer om ni blir intresserade av manuset? Ifall det krävs omarbetningar meddelar vi dramatikern detta – och ger riktlinjer för dessa. Vi följer upp arbetet och ger feedback. Vi kommunicerar per e-post och träffas oftast också för att gå igenom manuset i olika skeden.
10) Ger ni feedback på manus ni har läst? Både om ni vill gå vidare med texten och om ni inte är intresserade av den? Ja, det gör vi.
11) Vill ni ha ett följebrev med manuset? Vilken information är relevant för er att ha när ni läser en inskickad pjäs? Någon form av följebrev är alltid bra – och sådana får vi oftast. Om det gäller en färdig pjäs är informationen i följebrevet inte lika viktig som då det gäller ett utkast till en halvfärdig pjäs.
12) Om man inte har ett färdigt manus, kan man kontakt er med sin idé? I vilken form vill ni i så fall ha den? Vad händer om ni blir intresserade av idén? Ja – och vi ser gärna att man kontaktar oss på idéstadiet i stället för att skicka in en hel pjäs. Då har vi möjlighet att följa med arbetet och ge feedback under vägen. Plus att i god tid bereda plats för den i vår repertoar.
Om man har en idé, vill vi gärna ha en idébeskrivning plus några scener. Det ger betydligt mer än bara ett synopsis.

Våra kontaktuppgifter är:
Producent: Jessica Edén
jessica.eden[at]yle.fi
tel: 040 8442676

Teater Mestola

1) Tar ni emot pjäser som dramatiker skickar in till er? Ja.

3) Vem hos er ska man skicka sin pjäs till? Martin Bahne, Fabian Silén eller Iida Kuningas.
4) Föredrar ni att man skickar sin pjäs per e-post eller per snigelpost? Per e-post.
5) Får man bekräftelse på att manuset har kommit fram och tagits emot av er? Ja det får man.
6) Vad händer med manuset efter att det har kommit till er? Vem läser det? Martin Bahne, Fabian Silén och/eller Iida Kuningas.
7) Hur länge tar det i genomsnitt för er att läsa och reagera på ett inskickat manus? 1 månad.
8) Vad händer efter att ni har läst manuset? Är ni i kontakt med dramatikern för att meddela att ni har läst pjäsen? Ja det är vi.
9) Vad händer om ni blir intresserade av manuset? Vi diskuterar i grupp huruvida vi har förutsättningar att fortsätta med projektet.
10) Ger ni feedback på manus ni har läst? Både om ni vill gå vidare med texten och om ni inte är intresserade av den? Vi diskuterar gärna med författaren om vad vi tycker att fungerar och vad vi tycker kunde utvecklas.
11) Vill ni ha ett följebrev med manuset? Vilken information är relevant för er att ha när ni läser en inskickad pjäs? Pjäsen bakgrund, varför författaren har skrivit pjäsen, vad hen tycker att det centrala temat är.
12) Om man inte har ett färdigt manus, kan man kontakt er med sin idé? I vilken form vill ni i så fall ha den? Vad händer om ni blir intresserade av idén? Ja, det kan man. Synopsis, halvfärdigt manus tillsammans med synopsis / outline. Om vi är intresserade av att utveckla pjäsen, gör vi en beställning av författaren.

Teater Viirus

1) Tar ni emot pjäser som dramatiker skickar in till er? Ja.
2) Om inte, vem tar ni emot manus av? Förlag, agenter, regissörer? Alla ovanstående.

3) Vem hos er ska man skicka sin pjäs till? Teaterns konstnärliga ledare Maria Lundström (maria.lundstrom[at]viirus.fi).
4) Föredrar ni att man skickar sin pjäs per e-post eller per snigelpost? Båda är möjligt, men vi föredrar per e-post eftersom vi är flera som läser på teatern och ett elektroniskt manus är enklare för oss att hantera. Det finns också en miljöaspekt. Texten sänds dock förstås aldrig vidare utanför teatern.
5) Får man bekräftelse på att manuset har kommit fram och tagits emot av er? Ja.
6) Vad händer med manuset efter att det har kommit till er? Vem läser det? Det varierar, mycket beroende på vad som händer i övrigt på teatern vid den aktuella tidsperioden. Planering av repertoar är en kollektiv process på Viirus och ett arbete i flera steg. Oftast läses ett insänt material (texter/idéer/förslag) först av konstnärliga ledaren och/eller dramaturgen. I samband med regelbundna möten med resten av teatern tas sedan beslut om hur arbetet går vidare. Om det är frågan om en pjäs som kan tänkas vara intressant för teatern läses den sedan vidare av flera av teaterns skådespelare och eventuellt annan personal.
7) Hur länge tar det i genomsnitt för er att läsa och reagera på ett inskickat manus? Det varierar mycket eftersom vi är en liten teater och alla i princip arbetar i samtliga produktioner vi gör, vilket innebär att möjligheten till pjäsläsning ibland är hög och ibland obefintlig.
8) Vad händer efter att ni har läst manuset? Är ni i kontakt med dramatikern för att meddela att ni har läst pjäsen? Ja. Om det dröjer med respons beror det förmodligen på att arbetet med något annat projekt kräver full uppmärksamhet just då. Var aldrig rädd för att höra av dig och fråga om vi har läst eller när du kan väntas få ett svar e.d.
9) & 10) Vad händer om ni blir intresserade av manuset? Ger ni feedback på manus ni har läst? Både om ni vill gå vidare med texten och om ni inte är intresserade av den? Huruvida vi ger, och i vilken form, vi ger feedback varierar mycket. Det kan vara alltifrån ett kort e-post till ett längre brev, ett möte, en läsning etc… Det går inte att säga något generellt. Det är dock INTE så att det finns en direkt koppling av typen ”ju bättre pjäs desto mer feedback”.
Om vi är intresserade av ett manus och går vidare i arbetet med det ger vi förstås alltid feedback. Men formen varierar också då mycket.

11) Vill ni ha ett följebrev med manuset? Vilken information är relevant för er att ha när ni läser en inskickad pjäs? Ja, vi vill gärna ha ett följebrev – i all enkelhet några ord om vem dramatikern ifråga är, vad för erfarenheter hen har och vad hen önskar av/med oss och med sitt skrivande/sin konst i allmänhet.
Det är inte viktigt i fråga om att bedöma den insända texten. MEN kombinationen av en författares insända text(er), erfarenheter, kunskaper och hens konstnärliga ambitioner kan göra det möjligt för oss att bära med oss dramatikern i våra medvetande till diskussioner om andra framtida projekt.

12) Om man inte har ett färdigt manus, kan man kontakt er med sin idé? I vilken form vill ni i så fall ha den? Vad händer om ni blir intresserade av idén? Ja, och nej. Vi är alltid intresserade av goda idéer, men en idé kan ofta betyda i princip ingenting. En pjäs finns inte förrän den är skriven och det går säkerligen 1000 bra idéer på varje realiserad pjäs. En idé är bara intressant för oss om den kan backas upp av något konkret. Konkretiseringen är svår. Ägna inte stor tid och kraft åt att berätta för oss hur en pjäs som inte finns ”kommer att bli”. Vad vet du med säkerhet? Utgångspunkter? Vad som triggat dig/fött den här idén? Arbetsmetod? Tidigare pjäser? Kollegor (arbetar du med en bestämd regissör i åtanke e.d.)? Textprov? Referenser? Hur säker är du på tema, form etc – vad kan du lova och vad inte? Hur strikt vet du, och kan hålla dig till, begräsningar (tid, resurser, människor)?
Om du som dramatiker har en idé och vill kontakta oss försök vara noga med vad du ”lovar” och vad du konkretiserar Tänk på att det inte är frågan bara om att sälja in en idé utan att lägga den första grunden i ett eventuellt kommande samarbete som räcker över lång tid – gå in i det med öppenhet, ärlighet och engagemang.

Grus Grus Teater

1) Tar ni emot pjäser som dramatiker skickar in till er? Ja tack, också från regissörer, skådespelare eller andra aktörer intresserade av samarbete.

3) Vem hos er ska man skicka sin pjäs till? Man kan skicka sitt manus till: info[at]grusgrus.fi, eller förnamn.efternamn[at]grusgrus.fi ifall det är någon specifik person från Grus Grus Teater man vill få tag på. Vi tar också emot konceptförslag och arbetar gärna med devising, dvs. att vi skriver tillsammans med aktören. Det behöver alltså inte vara ”färdiga” texter.
4) Föredrar ni att man skickar sin pjäs per e-post eller per snigelpost? E-post. Men man kan förstås också besöka oss på våra öppna träningar i Åbo (”Fredag med kolleger”) och föreslå en genomläsning av texten för ensemblen, vid bordet framför en kopp kaffe eller på direkt ”på golvet”.
5) Får man bekräftelse på att manuset har kommit fram och tagits emot av er? Ja. Vi önskar dock att aktören ringer oss (telefonnummer på hemsidan) efter/före att hon/han/hen skickat oss ett förslag på samarbete.
6) Vad händer med manuset efter att det har kommit till er? Vem läser det? Det beror på vilket språk pjäsen är skriven på. Någon från ensemblen (dramaturg-regissör Ville Kurki, dockteaterkonstnär Ishmael Falke, cirkuskonstnär Janna Haavisto och skådespelare Sofia Molin) läser manuset. Grus Grus Teater är officiellt tvåspråkig (finska-svenska), men tar också emot förslag på t.ex. engelska, franska och ryska.
7) Hur länge tar det i genomsnitt för er att läsa och reagera på ett inskickat manus? Svårt att lova hur snabbt vi kan svara, det beror på hur hektiskt vi har det med våra aktuella produktioner, ifall vi är i hemlandet eller utomlands. Som sagt är det alltid bra att ringa efter/före man skickat in en förfrågan per e-post (se kontaktuppgifter på hemsidan).
8) Vad händer efter att ni har läst manuset? Är ni i kontakt med dramatikern för att meddela att ni har läst pjäsen? Vi meddelar dramatikern att vi bekantat oss med materialet, och utgående från vad för tankar förslaget väckt hos oss förhandlar vi vidare.
9) Vad händer om ni blir intresserade av manuset? Då vill vi träffas och bekanta oss med personen i fråga. Vi vill gärna också veta mer om hur och när aktören vill arbeta, och i vilken roll (t.ex. som regissör, skådespelare, föreställningsdramaturg eller endast dramatiker?) personen i fråga är intresserad av att jobba.
10) Ger ni feedback på manus ni har läst? Både om ni vill gå vidare med texten och om ni inte är intresserade av den? Feedback är nog oundvikligt. Då är det dock bäst att ses öga mot öga. Det kan bra vara att även om just det inskickade materialet inte intresserar oss, så kanske vi hittar något annat som inspirerar båda parterna.
11) Vill ni ha ett följebrev med manuset? Vilken information är relevant för er att ha när ni läser en inskickad pjäs? Det är nog fritt fram att föreslå samarbete. Ärlighet och rakhet angående egna intressen, möjligheter och agenda funkar bäst.
12) Om man inte har ett färdigt manus, kan man kontakt er med sin idé? I vilken form vill ni i så fall ha den? Vad händer om ni blir intresserade av idén? Ja, absolut. Det är fritt fram att kontakta oss ifall man är nyfiken på samarbete, oberoende i vilken ”roll” man vill arbeta i. Vi har goda erfarenheter av devisingtekniker, vi skriver alltså gärna tillsammans, också över språkmurar. Det är också fritt fram att föreslå en ”adoption” av någon färdig föreställning, dvs. föreslå att vår teaterensemble ”återvinner” en färdig föreställning som vår ensemble kan spela/väcka till liv igen på sitt sätt.

Klockriketeatern

1) Tar ni emot pjäser som dramatiker skickar in till er? Ja.

3) Vem hos er ska man skicka sin pjäs till? Dan Henriksson, teaterchef. Klockrike(at)klockrike.fi
4) Föredrar ni att man skickar sin pjäs per e-post eller per snigelpost? E-post.
5) Får man bekräftelse på att manuset har kommit fram och tagits emot av er? Vi strävar till det.
6) Vad händer med manuset efter att det har kommit till er? Vem läser det? Klockriketeatern har inget dramaturgiat. Det är en utmaning för oss att möta nya texter. Dessutom producerar vi endast en till två produktioner per år och planerar ofta med flera års förbehåll. Vi håller som bäst på att utveckla rutiner gällande ny dramatik, vilka vi hoppas ha i bruk hösten 2017.
7) Hur länge tar det i genomsnitt för er att läsa och reagera på ett inskickat manus? Det beror på dramatikerns intentioner och våra resurser att läsa och kommentera manuset. I mån av möjlighet och inom en rimlig tid. Eftersom vi vill vara omsorgsfulla av respekt för dramatikern betyder det i de flesta fall en månad.
8) Vad händer efter att ni har läst manuset? Är ni i kontakt med dramatikern för att meddela att ni har läst pjäsen? Vi strävar till det.
9) Vad händer om ni blir intresserade av manuset? Vi meddelar intresse och kontaktar dramatikern för att undersöka möjligheten att producera texten.
10) Ger ni feedback på manus ni har läst? Både om ni vill gå vidare med texten och om ni inte är intresserade av den? I mån av möjlighet, om dramatikern vill det. Vi har ingen resurs att kontinuerligt utvärdera och kommentera manuskript.
11) Vill ni ha ett följebrev med manuset? Vilken information är relevant för er att ha när ni läser en inskickad pjäs? Kontaktuppgifter. Synopsis eller allmän presentation.
12) Om man inte har ett färdigt manus, kan man kontakt er med sin idé? I vilken form vill ni i så fall ha den? Vad händer om ni blir intresserade av idén? Ja. Vi arbetar gärna i process och/eller dialog.Vi önskar material / ideer i elektronisk form. Man kan också ta kontakt för att personligen presentera sin ide för teatern. Om vi blir intresserade ser vi till att reserva den tid som behövs för en professionell satsning.

Lilla Teatern

1) Tar ni emot pjäser som dramatiker skickar in till er? Ja, det gör vi nog. Det finns i den ganska jäktiga vardagen på teatern dock bara begränsat med tid att läsa.
2) Om inte, vem tar ni emot manus av? Förlag, agenter, regissörer? Vi får in mycket förslag från agenter och förlag. Men ett förslag har ju mera tyngd när det redan har en ivrig läsare som har en vision om hur det kan förverkligas, tex en regissör. Det som dock inte per automatik är bra, är att en text är bunden till en regissör eller en arbetsgrupp, eftersom det kan göra ett produktionsbeslut tyngre. Att ha en regissör som textambassadör kan alltså vara ett tve-eggat svärd. Att en viss regissör har ”paxat” texten kan i vissa fall tala mot ett produktionsbeslut.

3) Vem hos er ska man skicka sin pjäs till? Marina Meinander, konstnärlig ledare, marina.meinander(at)lillateatern.fi
4) Föredrar ni att man skickar sin pjäs per e-post eller per snigelpost? E-post går bra
5) Får man bekräftelse på att manuset har kommit fram och tagits emot av er? Det är den uppriktiga målsättningen. (Jag är medveten om att det inte alltid sker.)
6) Vad händer med manuset efter att det har kommit till er? Vem läser det? Marina bekantar sig med det genast när det bara tidsmässigt är möjligt. Möjligen ges manuset för vidare läsning till stadsteaterns dramaturgiat.
7) Hur länge tar det i genomsnitt för er att läsa och reagera på ett inskickat manus? Förhoppningen är att det inte ska ta väldigt länge, en dramatiker borde inte behöva vänta för länge, framförallt om det blir ett Nej tack.
8) Vad händer efter att ni har läst manuset? Är ni i kontakt med dramatikern för att meddela att ni har läst pjäsen? När vi har läst pjäsen meddelar vi dramatikern.
9) Vad händer om ni blir intresserade av manuset? Då kontaktar vi dramatikern och berättar att vi är intresserade. Efter det börjar vi utreda de praktiska omständigheterna kring hur manuset kan bli en föreställning. Före vi gör något konkret med manuset säkerställer vi rättigheterna. Det är en förutsättning för att ett projekt/manus ska komma in i våra rullor.
10) Ger ni feedback på manus ni har läst? Både om ni vill gå vidare med texten och om ni inte är intresserade av den? Att ge en initierad feedback är ett drygt arbete som vi förstås gärna gör om det bara är möjligt. Men på grund av tidsskäl går det oftast inte och dramatikerna är tvungen att nöja sig med en kort kommentar och ett klart nej om det är ett nej. Om vi är intresserade av en text, får texten förstås feedback, eftersom ett produktionsbeslut ofta föregås av textutveckling.
11) Vill ni ha ett följebrev med manuset? Vilken information är relevant för er att ha när ni läser en inskickad pjäs? Följebrev är bra. Allt som underlättar läsningen gagnar manuset. Det kan handla om hur dramatikern föreställer sig föreställningen, kanske nån tanke om tematik, form, genre. Och så ska det lätt gå att läsa hur många scenbilder och skådespelare som behövs. Antal män/kvinnor/sångkunniga eller inte osv.
12) Om man inte har ett färdigt manus, kan man kontakt er med sin idé? I vilken form vill ni i så fall ha den? Vad händer om ni blir intresserade av idén? Det går i princip bra att kontakta oss med idéer också. Det finns ingen färdig form för hur vi behandlar dem. Det avgörs från fall till fall. Om en idé känns tillräckligt angelägen och dessutom genomförbar är vi nog intresserade av att utveckla den.