Labbet r.f.

Christoffer Mellgren belönades stort av SLS

Publicerat: 05.02.2018 Kategori: Aktuellt

Labbets nya verksamhetsledare Christoffer Mellgren belönades stort ikväll av Svenska litteratursällskapet i Finland under sällskapets årsfest. Mellgren tilldelades ett pris om 20 000 euro för pjäsen Landet (Svenska Teatern, 2017), med motiveringen ”Verket är ett drömspel som handlar om en utvandrares minnen, drömmar och längtan långt borta från hemlandet Finland. På ett…
Läs mera »

Eftermiddag och Pantlånekontoret

Publicerat: 09.12.2015 Kategori: Böcker

Det är en lång Eftermiddag någonstans i Afrika och hettan dallrar. En boaorm har dränkts men ångesten sticker upp sitt huvud. I det främmande, när ingenting händer, ställs vi inför oss själva, våra rädslor, fördomar och tillkortakommanden. Två kvinnliga turister försöker föra en dialog, men hamnar i inre monologer med…
Läs mera »

Lit de Parade

Publicerat: 09.12.2015 Kategori: Böcker

Lit de Parade är en pjäs som undersöker försvinnanden och varför inte, rent ut sagt, döden; bekantar sig med den, tar den i hand och säger god dag god dag. Här står döden på Lit de Parade och vi defilerar förbi. Här finns man. Plötsligt är man borta. Finns inte…
Läs mera »

Gustava, du drömmer!

Publicerat: 09.12.2015 Kategori: Böcker

Gustava du drömmer utspelar sig i Gustava Trotzigs hem på Kyrkoesplanaden i Vasa. Gustava har ordnat tebjudning för sina gäster. Gustava ska underhålla gästerna tills hennes man Rafael dyker upp, men han dröjer. Istället börjar det hända en del andra saker, Gustava berättar mera om sig själv än vad hon…
Läs mera »

De bäst anpassade – sju tablåer ur Aurora Karamzins liv

Publicerat: 03.12.2015 Kategori: Böcker

De bäst anpassade utgår från biografiska fakta om Aurora Karamzin, en märkeskvinna i finländsk 1800-talshistoria. Pjäsen beskriver i sju tablåer en kvinnlig ålderspyramid och ett exceptionellt liv i centrum av storfurstendömet Finlands turbulenta historia och dess maktelit. Aurora får tidigt stifta bekantskap med förluster, nöd och lidande. “Varför måste man…
Läs mera »

Inhemska pjäspris

Publicerat: 03.12.2015 Kategori: Aktuellt, Resursbank

Vilka då? Det finns olika priser som delas ut inom teatervärlden och några av dem uttryckligen till pjäser. Lea-priset delas ut av Finlands Dramatiker och Manusförfattare r.f. (SUNKLO) och Boismanska priset delas ut av stipendienämnden vid Svenska Teatern i Helsingfors. Dessutom delas under Hangö Teaterträff ut Antonia-priset, som visserligen inte…
Läs mera »

Svart på vitt

Publicerat: 02.12.2015 Kategori: Böcker

Svart på vitt är ett drama om makt i företag, förankrat i den finlandssvenska tidnings- och fondvärlden. Per-Erik Lönnfors (f. 1953) är utbildad till ekonom och journalist. Efter tjänster som chefredaktör, diplomat och verkställande direktör har han som pensionär skrivit tre memoarböcker samt skådespelen Svart på vitt för Svenska Teatern…
Läs mera »

Nazifruar

Publicerat: 02.12.2015 Kategori: Böcker

Nazifruar bygger på sanna historier om kvinnor gifta med män i SS, och om hur deras liv tedde sig under nazitiden och vad de fick betala efteråt – om de alls behövde stå till svars. I det tysta car det just deras närvaro som i hög grad möjliggjorde Förintelsen, för…
Läs mera »

Jag skall aldrig lämna dig

Publicerat: 02.12.2015 Kategori: Böcker

Jag skall aldrig lämna dig är en pjäs om Anna Freud (1895-1982) som var Sigmund Freuds yngsta dotter och en av förgrundsgestalterna inom barnpsykoanalysen. Jag skall aldrig lämna dig handlar om hennes viktigaste relationer, relationen till fadern, till livspartners Dorothy Burlingham och till henne själv. Pjäsen ger en bild av…
Läs mera »

REKO 2 – fyra enaktare

Publicerat: 01.12.2015 Kategori: Böcker

Det du minns är en psykologisk thriller om mobbning, hämnd och minnets pålitlighet. Tobias Zilliacus är skådespelare, regisserar och skriver. Det du minns är hans första helt egna scenpjäs. Stephen Hawking är inte rädd för mörkretär en berättelse om en pojke som vill undersöka himlen. Pjäsen är Johanna Holmströms debut…
Läs mera »