Labbet r.f.

Svenskspråk pjäs sökes till Festivalen för inhemsk dramatik 2019

Publicerat: 01.03.2019 Kategori: Aktuellt
« Tillbaka

Labbet firar tillsammans med Teksti och UNO ny finländsk dramatik under Festivalen för inhemsk dramatik, som anordnas på Kansallisteatteri 24.-26.10.2019.

Labbet söker en svenskspråkig pjäs för en pjäsläsning under festivalen. Ansökningstiden slutar 31.3.2019.

Den utvalda dramatikern erhåller ett arbetsstipendium på 1500 euro.

Labbet utlyser parallellt med Teksti en ansökningsomgång för svenskspråkiga pjäser som är under process inför Festivalen för inhemsk dramatik. De utvalda pjäserna (en finsk- och en svenskspråkig) läses av skådespelare under festivalen som går av stapeln på Kansallisteatteris Lavaklubi. Den sista ansökningsdagen är 31.1.2019. Ansökningen är avsedd för yrkesverksamma dramatiker. Kriterierna för ansökarna är att pjäsen inte ännu fått sitt uruppförande, att den inte är en beställningstext, och att den är högst tre år gammal. Pjäserna som sänds in läses och väljs ut av en jury sammansatt av yrkesverksamma dramatiker och dramaturger. Juryns sekreterare är Labbets verksamhetsledare Linnea Stara.

Dramatikern vars pjäs väljs ut för den svenskspråkiga läsningen erhåller ett arbetsstipendium, vars avsikt är att stöda dramatikerns bearbetning av texten inför läsningen (läsningen får vara cirka 60 minuter lång). Pjäsen behöver därmed inte vara färdig i samband med ansökningen. Därutöver erbjuder Labbet handledning för dramatikern.

Anvisningar:
Pjästexten sänds in som en fil (pdf/doc) till adressen labbetrf@gmail.com senast 31.3.2019. Ange ”Festivalpjäs 2019” som rubrik, och lägg till ditt namn, dina kontaktuppgifter och pjäsens namn i meddelandet. Ange inte ditt namn i själva pjästexten, eftersom pjäserna behandlas anonymt.


Med vänlig hälsning arbetsgruppen för Festivalen för inhemsk dramatik, samt Labbet

För mer information, kontakta
Linnea Stara
labbetrf@gmail.com
tel. 0503012723