Labbet r.f.

Sök platsen som Labbets residensdramatiker för 2020-2021

Publicerat: 16.08.2019 Kategori: Aktuellt
« Tillbaka

Labbets residensverksamhet fortsätter.

År 2019 startade Labbets residensverksamhet tillsammans med Svenska kulturfonden. Vi utlyser nu en residensplats för 2020-2021 till en yrkesverksam dramatiker. Residensprogrammet ger såväl ekonomiskt som dramaturgiskt stöd under ett års tid, samt möjlighet till arbetsutrymme.*

Vem vänder sig residensprogrammet till?

Syftet är att ge möjlighet fördjupa och utveckla ett redan existerande författarskap. Residensprogrammet vänder sig därför till redan yrkesverksamma dramatiker och dramaturger. Med yrkesverksam menas i det här fallet att den sökande har fått minst två texter uppsatta i professionella sammanhang och/eller har adekvat högre utbildning. Dramatikern ska vara verksam på svenska och bosatt i Finland.

Vad för slags projekt?

Residensprogrammet är till för att dramatikern ska kunna ägna sig åt en typ av undersökande eller koncentrerat arbete som sällan ges möjlighet inom ramen för teatrarnas produktionsprocesser. Det är inte uteslutet att dramatikern har en teater som är intresserad av resultatet av arbetet. Residensprogrammet ska dock inte ersätta dramatikerns beställningsarvode från en sådan teater.

Residensdramatikern söker med en arbetsplan för residensåret. Projektet kan innehålla flera moment: det kan till exempel vara en eller flera texter som hen vill skriva, en genre som ska undersökas, researcharbete som ska genomföras eller liknande.

Vad ingår?

Ekonomiskt stöd
Residensdramatikern får ett arbetsstipendium à 24 000 euro, som utbetalas av Svenska kulturfonden.

Dramaturgiskt stöd
Residensdramatikern får dramaturgiskt stöd av Labbets dramaturg Christoffer Mellgren samt av en extern dramaturg som tillsätts enligt överenskommelse mellan Labbet och residensdramatikern.

Arbetsutrymme
Om residensdramatikern önskar finns möjlighet att använda en arbetsplats i Labbets utrymmen på Sjötullsgatan i Helsingfors 3-4 dagar i veckan. (3 vardagar eller 2 vardagar + veckoslut).

Upplägg
Dramatikern kommer tillsammans med Labbet överens om en tidsplan (inkluderande 2 delmål och en slutgiltig deadline) för det skrivprojekt som hen vill förverkliga. Arbetet ska genomföras under 2020-2021 och vara utspritt över 12 månader.

Ansökan
Ansökan skall sändas in Labbet senast 31.8.2019. Ansök här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJf-b3PrKtvmMwFdKB7DA3tM5Mt6uaCftYZ5KygBDdka5pBQ/viewform

Tidtabell
Ansökningstid: 26.6.2019-31.8.2019
Beslut från Labbet: vecka 40
Residensperiod: 1.9.2020-31.8.2021

Urval
I Labbets urval beaktas följande:
Den sökande har inlämnat ansökan i tid och enligt anvisningar.
Den sökande fyller kriterierna för att räknas som yrkesverksam.
Projektet som söks med är konstnärligt intressant och i linje med residensverksamhets syften.

Med konstnärligt intressant menas bland annat följande:
Stor potential i den utgångspunkt för arbetet som läggs fram.
Att det finns en stark angelägenhet – inte bara i ämne och form, utan också i skribentens förhållande till sitt arbete
Skribenten har en egen röst och är intresserad av att utveckla den

Om valet
Valet av residensdramatiker görs av Labbets verksamhetsledare, samt av Svenska kulturfonden. Om jävsituation uppstår under Labbets ansökningsprocess anlitas oberoende sakkunnig.

Övrigt
Den som anlitas som residensdramatiker har inte möjlighet att söka till programmet igen under de kommande två åren.

Frågor
Frågor kan ställas per epost: labbetrf@gmail.com

* FÖRBEHÅLL: Labbets residens förutsätter att Svenska kulturfonden beviljar den utvalda residensdramatikern ett arbetsstipendium genom den ordinarie ansökningsprocessen i november. Denna ansökningsblankett och dessa formuleringar har gjorts i samråd med Svenska kulturfonden.