Labbet r.f.

Skrivargrupp för unga dramatiker (Helsingfors) – hösten 2016

Publicerat: 27.05.2016 Kategori: Aktuellt, Kurser
« Tillbaka

Labbet fortsätter sin skrivargrupp för 18 till 25 åringar

Gruppen riktar sig till den som är intresserade av att skriva dramatik och vill lära sig mera om dramatikerns arbete och hantverk. Kursen är öppen för alla mellan 18 och 25 år, man behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av teater eller skrivande. Deltagare antas till kursen i den ordning de anmäler sig. På kursen ryms max 10 person.

Sista anmälningsdagen är måndag 5 september 2016.

Gruppen träffas en vardagskväll i månaden för att skriva, läsa texter och diskutera. Utöver det ser vi också teaterföreställningar tillsammans.

Under hösten jobbar alla med ett eget skrivprojekt och mellan träffarna finns det tid att skriva på sina egna texter.

Plats: Helsingfors
Tid: 15 september, 6 oktober, 10 november, 15 december. Samtliga gånger kl.16.30-20.30
Sista anmälningsdag: Måndag 5 september 2016
Kursavgift: 50 € (inkluderar teaterbiljetter)
Kurslärare: Julian Garner (dramatiker & regissör) & Hanna Åkerfelt (verksamhetsledare för Labbet r.f.)
Anmälningar & info: Hanna Åkerfelt; info[at]labbet.fi

Kursen genomförs med understöd av Svenska Folkskolans Vänner