Labbet r.f.

Samarbetsparter

Projekt REKO (2014-2017)

Ung dramatik (2014-2017)

Nicken NU (Svenska Teatern 2014-2017)

TextFest/Viirus (2015)

Finlands Dramatiker och Manusförfattare r.f.

Teksti

Åbo Svenska Teater

Wasa Teater

Dramadatabasen Daniel/Svenska Litteratursällskapet

Bidragsgivare/understödare 2018

Svenska kulturfonden

Stiftelsen Tre Smeder

Svenska Teaterns Stipendie- och fördelningsnämnd

Helsingfors stad

Föreningen Konstsamfundet

Finnish Litterature Exchange – FILI

Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse

Oskar Öflunds stiftelse

Kulturfonden för Sverige och Finland

Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen