Labbet r.f.

Samarbetsparter

Projekt REKO

Ung dramatik

Nicken NU (Svenska Teatern 2014-17)

TextFest/Viirus

Finlands Dramatiker och Manusförfattare r.f.

Teksti

Svenska Teatern

Åbo Svenska Teater

Wasa Teater

Dramadatabasen Daniel/Svenska Litteratursällskapet

Bidragsgivare/understödare 2017

Svenska kulturfonden

Stiftelsen Tre Smeder

Helsingfors stad

Svenska Folkskolans Vänner

Föreningen Konstsamfundet

Finnish Litterature Exchange – FILI

Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK