Labbet r.f.

Projekt REKO 2014-2017

Projekt REKO

Vad är projekt REKO?
REKO var ett specialprojekt som Labbet drev under 2014-2017 med specialfinansiering av Svenska Kulturfonden genom deras strategiska satsning på teaterfältet. Marina Meinander och Arn-Henrik Blomqvist var projektledare. REKO genomfördes i tre skilda “kullar” där de engagerade dramatikerna (som regel) har skrivit sina pjäser för en specifik samarbetsteater. Totalt deltog 35 dramatiker och tolv teatrar deltagit i projektet.

KULL 1
I den första kullen deltog följande dramatiker: Harriet Abrahamsson, Sara Ehnholm Hielm, Monika Fagerholm, Bosse Hellsten, Johanna Holmström, Johanna Koljonen, Kaj Korkea-aho, Mathias Rosenlund, Stan Saanila, Fabian Silén, Mikael Sjövall, Janne Strang, Linnea Tillema och Tobias Zilliacus.
Samarbetsteatrarna i första kullen var Teater Viirus, Teater Mestola och Teater 90º.
Pjäser skrivna under kull 1 finns publicerade i samlingarna REKO 1, REKO 2, REKO 3 och REKO 4.

KULL 2
I andra kullen deltog följande dramatiker: Sofia Aminoff, Henrika Andersson, Johannes Ekholm, Johan Fagerudd, Maria Kallio, Agneta Lindroos, Jolin Slotte, Oskar Pöysti, Karin Tötterman, Andreas Westerberg, Heidi von Wright och Robert Åsbacka.
Samarbetsteatrarna i anda kullen var Wasa Teater, Radioteatern, Teater Taimine, Teater 90º och Östra Nylands Teater.

KULL 3
I tredje kullen deltog följande dramatiker: Jessica Edén, Sara Ehnholm Hielm, Nina-Maria Häggblom, John Lundsten, Madicken Malm, Marcus Rosenlund, Frank Skog, Josefin Sonck och Dag Thelander.
Samarbetsteatrarna i anda kullen var Svenska Teatern, Åbo Svenska Teatern, Teater Taimine, Lilla Teatern, Unga Teatern och Klockriketeatern.