PJÄSBANKEN »

Vad är Pjäsbanken
Hur du söker pjäser
Tillgång till pjäserna
Kontaktuppgifter
Rättigheter
Boktryckning

Icke uruppförda pjäser
Lågstadiepjäser

Köp pjäsen som bok

Inloggning
Användarnamn: Lösenord:


PJÄSER FÖR LÅGSTADIET

Finansieringen av dethär omfattande projektet möjliggörs av specialmedel från Svenska folkskolans vänner, Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet, Nygréns stiftelse och William Thurings stiftelse. Labbets dramaturgiat är huvudansvarigt för Lågstadieprojektet.
Hör gärna av er och berätta om ni använder någon av pjäserna. All sorts kommentarer är värdefulla för oss.
Adress: Simonsgatan 8 A, 3.vån, 00100 Helsingfors. Telefon: +358-50-5480845, epost: info(at)labbet.fi


Uppföranderätt
De här pjäserna får uppföras gratis av grundskolor i Finland. Ifall inträde uppbärs, var vänlig kontakta författaren som i sådana fall är berättigad till en del av biljettintäkterna (se kontakuppgifter i slutet av varje pjäs- och författarpresentation nedan). Andra grupper som vill spela pjäserna (dramaklubbar, ungdomsföreningar mfl.) är skyldiga att betala upphovsmannaersättning till författaren för texten (enligt Dramatikförbundets taxa). För uppföranderätter i Sverige – kontakta Amatörteaterns Riksförbund, ATR. På ATRs hemsida, www.atr.nu hittar du information och blanketter om vad som gäller för uppföranderätten i Sverige. Texterna omfattas av lagen om upphovsrätt och ändringar, förkortningar (annat än av författaren föreslagna) eller översättningar får inte göras utan författarnas tillstånd.