PJÄSBANKEN »

Vad är Pjäsbanken
Hur du söker pjäser
Tillgång till pjäserna
Kontaktuppgifter
Rättigheter
Boktryckning

Icke uruppförda pjäser
Lågstadiepjäser

Köp pjäsen som bok

Inloggning
Användarnamn: Lösenord:


Dramatiker som skriver på svenska i Finland har haft svårt att sprida sin dramatik, både inom och utanför den egna kulturens gränser. Samtidigt har teatrar och fria professionella grupper ibland haft svårt att hitta nyskriven dramatik att spela. Syftet med Pjäsbanken är att göra arbetet lättare för teaterarbetare och dramatiker att hitta varandra.

Labbets Pjäsbank är en service som upprätthålls av föreningen Labbet r.f, en ideell förening vars syfte är att befrämja nyskriven dramatik på svenska i Finland. Labbet har ett kontor i G18, Georgsgatan 18 Helsingfors. Pjäsbanken har skapats med specialbidrag från Svenska Kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet. Labbets verksamhet stöds av Svenska folkskolans vänner, Sparbanksstiftelsen i Helsingfors och Nygréns stiftelse.

I Pjäsbanken hittar du enbart pjäser skrivna på svenska i Finland. Du hittar information om både spelade och ospelade pjäser. En del av pjäserna kan du också läsa på skärmen eller skriva ut. För att kunna läsa pjäsen måste du registrera dig. Då får du både ett användarnamn och ett lösenord. (Om du tappar ditt användarnamn och lösenord så kan du få dem på nytt via info@labbet.fi) Det kostar ingenting att använda Labbets Pjäsbank. Pjäserna är i form av pdf och går inte att redigera på skärmen. Det gör att du alltid skriver ut pjäsen precis så som dramatikern skrivit den.

Pjäsbanken uppdateras efter hand i första hand med ospelade nyskrivna pjäser och senare också med äldre spelade och ospelade pjäser. Idag spelas många pjäser bara någon enstaka gång trots framgångar på scenen.

Om du inte hittar en enda pjäs som motsvarar dina sökkriterier nu så råder vi dig att prova igen efter en tid eftersom pjäsbankens pjäsutbud växer hela tiden. Om du vill tipsa oss på en pjäs som kunde ingå så kan du kontakta Labbets verksamhetsledare Anna Simberg, info(at)labbet.fi