PJÄSBANKEN »

Vad är Pjäsbanken
Hur du söker pjäser
Tillgång till pjäserna
Kontaktuppgifter
Rättigheter
Boktryckning

Icke uruppförda pjäser
Lågstadiepjäser

Köp pjäsen som bok

Inloggning
Användarnamn: Lösenord:


Personer som registrerat sig i Labbets Pjäsbank och godkänt användningsvillkoren har rätt att ladda ner pjästexterna och skriva ut dem. Texterna kan utan kostnad användas enbart som läsexemplar. Uppföranderätten måste du komma överens om med författaren eller med författarens förlag.

Labbets pjäsbank är öppen för teatrar, regissörer, skådespelare, teaterarbetare, studerande och andra intresserade som vill hitta pjäser att spela eller läsa. Alla pjäser i Pjäsbanken är skyddade av lagen om upphovsrätt. Om du laddar ner en pjäs från Pjäsbanken måste du förbinda dig till att inte bearbeta texten utan författarens lov, att inte ge pjäsen vidare till andra och att inte uppföra texten offentligt utan att ha vidtalat författare eller förlag på förhand. Att uppföra en text offentligt betyder att uppföra pjäsen inför publik, oberoende hur stor publiken är och oberoende om man tar betalt för inträde eller ej. Det gäller alltså all öppen teaterverksamhet, skoljulfester eller ungdomsföreningsfester. Att uppföra eller läsa högt en pjäs i studiesyfte i slutet sällskap är däremot tillåtet.

Du kan läsa mera om upphovsrätt på Undervisningsministeriets hemsida:
Upphovsrättens grunder
Upphovsrätten gäller litterära och konstnärliga verk. För att åtnjuta skydd skall ett verk nå upp till s.k. verkshöjd, dvs. uppfylla kriterierna för verk. Upphovsrätten ger upphovsmannen både ekonomiska rättigheter och rättigheter som gäller hans eller hennes person. Upphovsrättens grunder -sidorna innehåller basfakta om upphovsrätten.
http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/?lang=sv.