PJÄSBANKEN »

Vad är Pjäsbanken
Hur du söker pjäser
Tillgång till pjäserna
Kontaktuppgifter
Rättigheter
Boktryckning

Icke uruppförda pjäser
Lågstadiepjäser

Köp pjäsen som bok

Inloggning
Användarnamn: Lösenord:


Du kan ladda ner en del av pjäserna på skärmen direkt om du registrerar dig. Pjästexterna är i PDF-format, och du behöver en aktuell version av Adobe Reader för att kunna öppna den. En gratis version av Adobe Reader finns att ladda ner på http://www.adobe.com/se/products/acrobat/readstep2.html
Om pjästexten du söker inte finns att läsa i Pjäsbanken finns det kontaktuppgifter till ett förlag eller direkt till författaren. Du kan hitta förlagens adress på Kontaktuppgifter.
Om du inte hittar en enda pjäs som motsvarar dina sökkriterier nu så råder vi dig att prova igen efter en tid eftersom pjäsbankens pjäsutbud växer hela tiden.