PJÄSBANKEN »

Vad är Pjäsbanken
Hur du söker pjäser
Tillgång till pjäserna
Kontaktuppgifter
Rättigheter
Boktryckning

Icke uruppförda pjäser
Lågstadiepjäser

Köp pjäsen som bok

Inloggning
Användarnamn: Lösenord:


Labbets pjäsbank och "icke uruppförda pjäser".

Det spelas alltför sällan ny finlandssvensk dramatik. I motsats till det kan Labbet erfara att det finns ett stort intresse att skriva dramatik både bland redan etablerade dramatiker och bland nya potentiella dramatiker. På Labbets kurser produceras hela tiden utvecklingsbar dramatik. Labbet vill också verka för att höja kvaliteten på dramatiken och den vägen göra den mera attraktiv både för teaterfolket och publiken. Det gör vi genom att satsa på utveckling av pjäser med bl.a feedbackservice och annan hjälp till dramatikerna. Se Labbets hemsida, feedbackservice. I pjäsbanken finns en särskild sökfunktion för ickeuruppförda pjäser. Målet är att öka antalet finlandssvenska pjäser på teatrarna i Finland.