Labbet r.f.

Ny publikation: En sida dramatik – Att skriva för teaterscenen, av Christoffer Mellgren

Publicerat: 14.01.2020 Kategori: Aktuellt
« Tillbaka

En sida dramatik – Att skriva för teaterscenen av Christoffer Mellgren och med illustrationer av Maria Sann är en handbok för den som vill börja skriva för teaterscenen. Den vänder sig uttryckligen till unga skribenter men kan läsas av alla med ett intresse för skrivande och teater. Boken blandar exempel på dramatik med förklarande texter, personliga reflektioner och övningar.

Labbets handbok i dramatiskt skrivande, En sida dramatik: Att skriva för teaterscenen av Christoffer Mellgren och med illustrationer av Maria Sann, kan nu läsas fritt via Svenska Teaterns hemsida: Handboken

***

”Varje text måste börja på något sätt. Det är inte samma sak som att första meningen måste vara den första som skrivs. Skriv något. Du kan alltid skriva om. I själva verket: var säker på att du kommer att skriva om. Att skriva om är inte att skriva rent. Att skriva rent är att skriva med prydlig handstil så att läraren kan rätta och sätta ett betyg. Att skriva om är att drömma en värld på nytt och på nytt och på nytt tills den är som du vill ha den.”

En sida dramatik är en handbok för den som vill börja skriva för teaterscenen. Boken vänder sig uttryckligen till unga skribenter men kan läsas av alla med ett intresse för skrivande och teater. Den kan också användas som material i undervisning. Genom exempel, övningar och förklarande texter får läsaren bekanta sig med grundläggande dramatiska verktyg som till exempel situation, roll, dialog och gestaltning. 

En sida dramatik är producerad av föreningen Labbet rf och kan i sin digitala form läsas och användas fritt. Om du arbetar med undervisning eller ansvarar för dramaverksamhet i gruppform och önskar ett tryckt exemplar av boken kan du kontakta Labbet på labbetrf@gmail.com

En sida dramatik – Att skriva för teaterscenen
Text: Christoffer Mellgren
Illustrationer: Maria Sann
Labbet 2019
104 sidor
15 euro

Boken har utgivits med stöd av Svenska Teaterns stipendie- och fördelningsnämnd samt Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse.