Labbet r.f.

Nina-Maria Häggblom är Labbets första residensdramatiker

Publicerat: 21.12.2018 Kategori: Aktuellt
« Tillbaka

WhatsApp Image 2018-11-30 at 18.34.36

Labbet rf har valt dramatikern Nina-Maria Häggblom till föreningens första residensdramatiker. Residensdramatiker-verksamheten genomförs som ett pilotprojekt med stöd av Svenska kulturfonden och syftar till att ge dramatiker möjlighet till en typ av undersökande och fördjupat skrivande som det sällan finns rum för inom teaterfältets vanliga produktionsramar. Dramatikern ges ekonomiskt stöd, arbetsutrymme samt handledning.

Nina-Maria Häggblom kommer under 2019 att fördjupa sig i arbetet med dramatiskt skrivande och berättande i och för sociala medier.

– Under det senaste året har jag utvecklat ett allt starkare intresse för att undersöka och utveckla teaterkonstens ställning och funktion i dagens samhälle, och är nyfiken på att fördjupa mig i nya sätt att nå och engagera en publik. Jag ser sociala medier som en möjlighet att göra teater mera tillgänglig för personer som på grund av t.ex. geografiska, fysiska eller kulturella omständigheter kanske upplever traditionella teaterföreställningar eller teaterrum som otillgängliga. Jag är bland annat intresserad av att experimentera och undersöka hur upplevelsen av rum, tid och kommunikation påverkas via ett digitalt uttrycksmedium, säger Häggblom.

Nina-Maria Häggbloms arbete har senast synts inom ramen för Teater Viirus Guest-verksamhet (Rakentajat, 2018), på Svenska teatern (Tillståndet, 2018) samt på Instagram i det egna solodemot #idet.