Labbet r.f.

Pjäser för lågstadieklasser

Denna sida riktar sig till alla finlandssvenska lågstadier, som har fri tillgång till allt material på sidan. Finansieringen av det här omfattande projektet har möjliggjorts av specialmedel från Svenska Folkskolans Vänner, Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet, Nygrénska stiftelsen och William Thurings stiftelse. Labbets dramaturgiat är huvudansvarigt för Lågstadieprojektet.

Uppföranderätt

De här pjäserna får uppföras gratis av grundskolor i Finland. Ifall inträde uppbärs, var vänlig kontakta författaren som i sådana fall är berättigad till en del av biljettintäkterna (se kontakuppgifter i slutet av varje pjäs- och författarpresentation nedan). Andra grupper som vill spela pjäserna (dramaklubbar, ungdomsföreningar mfl.) är skyldiga att betala upphovsmannaersättning till författaren för texten (enligt Dramatikförbundets taxa för närvarande 25 euro + 12% av biljettintäkterna). För uppföranderätter i Sverige – kontakta Amatörteaterns Riksförbund, ATR. På ATRs hemsida hittar du information och blanketter om vad som gäller för uppföranderätten i Sverige. Texterna omfattas av lagen om upphovsrätt och ändringar, förkortningar (annat än av författaren föreslagna) eller översättningar får inte göras utan författarnas tillstånd.

ALLA LÅGSTADIEPJÄSERNA FINNS OCKSÅ I PJÄSBANKEN SOM PDF-FILER. VÄLJ KATEGORI “LÅGSTADIEPJÄSER” OCH DÄR HITTAR DU SAMMA PJÄSER SOM HÄR. FÖR ATT KUNNA LÄSA PJÄSERNA PÅ PJÄSBANKEN MÅSTE DU REGISTRERA DIG SOM ANVÄNDARE. INSTRUKTIONERNA FINNS LÄNGST NERE TILL VÄNSTER PÅ PJÄSBANKENS STARTSIDA.

Grekiska myter