Labbet r.f.

Labbets nya verksamhetsledare!

Publicerat: 12.01.2018 Kategori: Aktuellt
« Tillbaka

Christoffer Mellgren och Linnea Stara är Labbets nya verksamhetsledare

Styrelsen för Labbet har valt Christoffer Mellgren och Linnea Stara till nya verksamhetsledare. Under våren 2018 inleder de planeringen av den kommande verksamheten och arbetar från början av hösten båda på halvtid för Labbet.

Christoffer Mellgren är dramatiker och dramaturg utbildad vid Dramatiska institutet i Stockholm (numera Stockholms dramatiska högskola). Sedan 2010 har han arbetat som dramaturg på Teater Viirus och Svenska Teatern, med föreställningar som Förvandlingen och senast Landet.

Linnea Stara är teatervetare utbildad vid Helsingfors universitet och f.d. teaterkritiker. Hon har sedan 2013 arbetat som dramaturg på Svenska Teatern. Hon gjorde utredningen Teaterfältets aktörer: De finlandssvenska teatrarnas förutsättningar (2013) på beställning av Svenska kulturfonden.

Labbet r.f. är en förening som arbetar för att öka kvaliteten och kvantiteten av den dramatik som skrivs och spelas på svenska i Finland. Föreningen grundades 2005 och betjänar hela det finlandssvenska teaterfältet.

Labbet var 2015-2017 projektägare för REKO, som leddes av Marina Meinander och Arn-Henrik Blomqvist, med hjälp av specialfinansiering ur Svenska Kulturfondens strategiska satsning på teaterfältet.