Labbet r.f.

Labbets kurser och program 2018-19

Publicerat: 08.05.2018 Kategori: Aktuellt
« Tillbaka

Under våren 2018 har verksamheten gått på sparlåga på grund av bytet av verksamhetsledare men från och med hösten är vi igång igen. Den som tagit del av Labbets kurser eller program tidigare kan konstatera att en del känns igen och annat är nytt. Föreningen har inte varit i puppa i ett halvår och kommit ut som en radikalt annan varelse – dess mål och strävan är de samma. Däremot är det värt att notera att förutsättningarna för att arbeta för dramatik på svenska i Finland hela tiden förändras och att vi gör klokt i att anpassa verksamheten i enlighet med (eller mot) det.

En förutsättning som förändrats är till exempel att vi befinner oss just efter avslutningen av flera stora projekt kopplade till nya texter för scenen. Projekt som förtjänstfullt och lustfyllt utvecklat texter, skribenter och former, men gjort det i en skala som bara varit möjligt genom den tillfälliga kraftsamling, och inte minst den tillfälliga finansieringen. Det är en utmaning, men en god sådan, för Labbet att nu ta fasta på de erfarenheter och den kraft som projekten skapat och försöka omstöpa, omforma, rikta och precisera dem till verksamhet som kan fortgå och fortsätta utvecklas på sikt. En del av det arbetet kan kanske skönjas redan i det som presenteras på de här sidorna, mer längre fram.

Att vara en organisation ”som är liten men gör stor skillnad” är varken en ny eller särskilt originell tanke eller formulering. Kanske är det olyckligt att en förening som arbetar för ny text använder en sådan sliten fras. Men eftersom den stämmer så pass väl med Labbets möjligheter, må det vara hänt. Att i varje enskilt samarbete vi går in, i varje seminarium eller samtal, i varje enskild relation till varje enskild deltagare på varje enskild kurs sträva efter att göra skillnad. Att öppna upp för en tanke som dittills inte tänkts eller formulerats, att möjliggöra att den gestaltas och understöda att den får utvecklas och verka i sin fulla omfattning.

Väl mött!

 

Christoffer Mellgren och Linnea Stara
verksamhetsledare, Labbet rf

Mer information om Labbets skrivarkurser 2018-19 (övrigt program uppdateras senare):
Kurs för nya dramatiker
Skrivarcirkel för yrkesverksamma dramatiker