Labbet r.f.

Labbet söker uppgifter om svenskspråkiga urpremiärer

Publicerat: 30.10.2018 Kategori: Aktuellt
« Tillbaka

Visste ni att:

… omkring 50 urpremiärer gick av stapeln i Svenskfinland på professionella teatrar och amatörteatrar under sommaren 2017 och spelsäsongen 2017-2018?
… att 25 uppsättningar av 47 kartlagda, har framförts av kollektiv eller icke-yrkesverksamma dramatiker?
… att 15 uppsättningar av 47 kartlagda, har skrivits av en på svenska yrkesverksam dramatiker i Finland?
… att av 47 kartlagda uppsättningar var 16 skrivna av personer i åldern 50-70+, 14 av personer i åldern 35-50, 9 av personer upp till 35 års ålder och 8 av arbetsgrupper i olika åldrar?
… att av de urpremiärer som haft en namngiven dramatiker, var 21 skrivna av kvinnor, 15 av män och 11 av arbetsgrupper bestående av både kvinnor och män?

Om allt det här och mer (liksom en förteckning över urpremiärerna) kan ni läsa i Labbets antologi DEN ANDRA NATUREN: PJÄSER AV PIPSA LONKA, SUSANNE RINGELL OCH JOAKIM GROTH & ANDERS SLOTTE (2018).

Nu söker Labbet information om svenskspråkiga urpremiärer från sommaren och hösten 2018, eller information om svenskspråkiga urpremiärer under våren 2019 till den andra delen i den Boismanska pjäsantologiserien som utkommer i augusti 2019. Sänd följande uppgifter till labbetrf@gmail.com: