Labbet r.f.

Labbet blickar tillbaka på år 2019

Publicerat: 14.01.2020 Kategori: Aktuellt
« Tillbaka

Det är dags att blicka tillbaka på föreningens verksamhet under året 2019. Verksamhetsberättelser skall skrivas och de första rapporterna inlämnas till våra finansiärer. Ifall vi under merparten av året 2018 var fokuserade på att utvärdera Labbets verksamhet och skriva strategier för de kommande fem åren, satte vi på allvar igång med den planerade verksamheten under året 2019. 

Labbets första residensdramatiker, Nina-Maria Häggblom påbörjade sitt arbete i januari. Nina-Maria har utforskat möjligheter att skriva dramatik på och för sociala och digitala medier och haft sitt arbetsrum på Sjötullsgatan 33. Hennes första demo, bot-dramat “Minnesbyrån” presenterades under Labbets vårträff i juni, och testades under Konstens natt på Svenska Teatern. Nina-Maria avslutar sitt residens i december. Föreningens andra residensdramatiker är vald hösten 2019, men avslöjas först våren 2020 i samband med att Svenska kulturfonden offentliggör sina stipendiater. Residensdramatikern inleder sitt arbete i augusti 2020. 

Under våren avslutades en kurs i dramatiskt skrivande för nya dramatiker och en skrivarcirkel för yrkesverksamma dramatiker. Under hösten startade vi två skrivarcirklar för dramatiker på grund av det stora intresset. Cirklarna fortsätter sitt arbete våren 2020. 

Labbet erbjöd en möjlighet att erhålla feedback av yrkesverksamma dramatiker två gånger under året 2019, i januari och augusti. Sex dramatiker har tilldelats en möjlighet att diskutera sina pågående projekt med en kollega under det gångna året. 

Vi anordnade teaterbesök med efterföljande samtal under våren till Anna Simbergs dramatisering av Alice i Underlandet, Joakim Groths och ensemblens Meningen med livet och andra berättelser och till Christoffer Mellgrens Att dela en kaka.

Under Världsteaterdagen i mars anordnade vi en verkstad med den tysk-israeliska dramatikern Sivan Ben Yishai tillsammans med Teksti, UNO, TINFO och Goethe Institutet. 

REXIT-festivalen gick av stapeln 9-12 maj. Under festivalen fick pjäser skrivna av Johan Fagerudd, Maria Kallio, Mikael Sjövall, Jolin Slotte, Karin Tötterman, Andreas Westerberg och Robert Åsbacka sin urpremiär. Samtliga hade skrivits under Reko-projektet.  

Labbets medlemsresa gick till Scenkonstbiennalen i Sundsvall och Härnösand 15-19 maj. Åtta medlemmar tog del av föreställningar och diskussioner under resan. 

Innan sommaren hann vi hålla en läsning på Teaterhörnan av Hanna Åkerfelts nya pjäs för Radioteatern… 

… två dagar senare, den 5 juni höll vi en sommarfest på Villa Kivis terass.

Den andra delen i antologiserien Den Boismanska pjäsantologin utkom i början av hösten. Boken Att dela en kaka: Pjäser av Christoffer Mellgren, Robert Åsbacka och Harriet Abrahamsson & Paul Olin innehöll också en artikel av teaterkritikern Maria Säkö och uppmärksammades i en artikel i Helsingin Sanomat.

Under Konstens natt anordnade Labbet en dramaslam med Hanna Åkerfelt, Ann-Luise Bertell och Kristofer Möller på Svenska Teaterns AMOS-scen. 

… men vi startade hösten på allvar med en Skrivarretreat på Villa Kivi 21 augusti. 

I början av oktober avslöjade vi planerna på att etablera ett Textens hus till Helsingforsmed tio andra branschaktörer. 

24-26 oktober anordnade Labbet tillsammans med Teksti, SUNKLO, och UNO Festivalen för inhemsk dramatik på Kansallisteatteris Lava-klubi. Under festivalen hölls bl.a. en läsning av Malin Kiveläs nya pjäs Leila och det brinnande hjärtat, liksom verkstäder, paneler och utdelning av Lea-priset. 

I december producerade Svenska Teatern fyra kortfilmer på basen av Ted Forsströms manus med temat “att skriva humor”. Videona ingick i ett publikarbetspaket som Labbet producerade tillsammans med Svenska Teatern. 

I december publicerade Labbet Christoffer Mellgrens handbok En sida dramatik för elever på högstadier och i gymnasier. Boken görs tillgänglig online. 

I december höll vi igen en julfest med vår finskspråkiga systerorganisation Teksti och avslutade det offentliga programmet med en Skrivarretreat på Villa Kivi. 

Inför julen sände SUNKLO och Labbet 100 exemplar av bl.a. Att dela en kaka: Pjäser av Pipsa Lonka, Susanne Ringell och Joakim Groth & Anders Slotte tillsamtliga medlemmar i Riksdagens Kulturutskott och andra centrala teatrar och teaterorganisationer som en julhälsning. 

Nu packar Labbet ihop sitt kontor på Sjötullsgatan för att vid årsskiftet flytta till Busholmen. Vi ser fram emot ett år med många nya möjligheter att träffa er och fortsätta arbetet med att främja ny dramatik och nyskapande gestaltning inom finlandssvensk teater