Labbet r.f.

Kurs för nya dramatiker 2018-19

Publicerat: 08.05.2018 Kategori: Kurser, Verksamhet
« Tillbaka

Kursen SKRIVA FÖR SCENEN vänder sig till professionella skribenter/författare som inte i huvudsak arbetar med text för scen alternativt scenkonstnärer som inte huvudsakligen arbetar med text. Under träffarna går vi igenom grundläggande förutsättningar för text på teaterscenen, skriver och gör övningar, läser och diskuterar varandras och andras texter. Parallellt med träffarna förväntas de som deltar arbeta med en egen text med målet att ha en färdig pjäs vid kursens slut. Individuell handledning ingår. I mån av plats och intresse kan även mer erfarna dramatiker delta.

8 veckoslut + 3 ggr individuell handledning
kursträff 1: 7-9.9
kursträff 2: 28-30.9
kursträff 3: 26-28.10
kursträff 4: 30.11-2.12
kursträff 5: 1-3.2
kursträff 6: 1-3.3
kursträff 7: 3-5.5
kursträff 8: inte fastslaget

Tider för veckosluten: fre 16-19, lör 10-16, sön 10-13
Plats: Helsingfors. Plats meddelas senare.
Kursledare: Christoffer Mellgren, gästlärare kan förekomma i specifika moment
Deltagare: max 5
Pris: 250 euro (se nedan för ytterligare information)

Ansökan: Sänd din ansökan till info@labbet.fi. Ansökan ska innehålla namn och kontaktuppgifter, en CV och/eller kort resumé (max 400 ord) som ger en bild av utbildning och/eller erfarenhet av skrivande eller teater. Ett brev (max 400 ord) om varför du önskar delta i kursen och vad du hoppas få ut av den. Om du har ett skrivprojekt eller en idé som du vill arbeta med under kursens gång så bifoga en beskrivning (max 400 ord). Sista ansökningsdag 27.5.2018

Ang kursavgiften: För den som önskar kan kursavgiften betalas i två rater. Vi har också möjlighet att öppna en av kursens platser för deltagare som saknar möjlighet att betala full kursavgift. Ange i så fall detta och motivera kort i samband med ansökan. Den reducerade kursavgiften är 50 euro.