Labbet r.f.

Helsinki Script 2016

Publicerat: 14.09.2016 Kategori: Blogg
« Tillbaka

Helsinki Script 2016

Måndag 29 augusti ordnades för första gången Helsinki Script av Yle tillsammans med en lång rad samarbetsparter. Tillställningen var ett fullpackat heldagsseminarium där både internationella och inhemska gäster på olika sätt pratade om manus-aspekten av tv, i första hand tv-serier. Det var föreläsningar, samtal, presentationer och paneldiskussioner. Bland talarna fanns manusförfattare, producenter och beställare.

Först ut var Tatjana Brandt, som talade om “TV shows with No Expiry Date”. Hennes presentation var på många sätt den mest strukturerade och konkreta under dagen. Kort sammanfattat var hennes synsätt att serier som går i många säsonger inte handlar om slutet utan om upprepningar, där berättelsens grundmönster upprepar sig på alla nivåer i berättelsen. Hon använde så kallade fraktaler inom matematiken som exempel men jämförde också seriernas struktur med jazzimprovisation som utgår från ett enkelt tema som allting utgår ifrån och som varieras och används på en rad olika sätt.

Efter det samtalade James Manos Jr med Liselott Forsman under rubriken “Creating Long Running Anti-Heroes, whom Millions Identify with”. Samtalet sträckte sig över många olika aspekter, men intressant nog lyfte han fram sin egen erfarenhet från teatern som något väldigt viktigt och att han gärna arbetar tillsammans med dramatiker när det gäller att skriva tv-manus. I flera av de presentationer och diskussioner som följde talades om så kallade “writers’ rooms”, där man i grupp skriver manus för tv-serier, om hur nivån på de nordiska serierna har stigit, manusets och författarens plats i hierarkin, diversiteten både i de historier som berättas och vem som berättar dem tangerades. Utöver det här presenterades också finska tv-serier som har sålts till de nordiska grannländerna och unga inhemska manusförfattare.

I en avslutande paneldebatt delade dagens talare med sig av sina åsikter och svarade på frågor från publiken. Det konstaterades att som manusförfattare jobbar man mera eller mindre hela tiden, inte bara när man sitter framför datorn. Att man måste välja vems feedback man lyssnar på och tar till sig – alla man frågar kommer att ha en åsikt men inte alltid med författarens eller manuset bästa för ögonen. Att teatern i Finland har mycket att ge film- och tv-produktionen, eftersom man inom teatern tar sig an politiska ämnen och skapar sina egna former. Att det inte går att kopiera framgångar på andra håll, eftersom tiden har hunnit gå ifrån dem. Att man ska hitta bra personer att jobba med.

Ännu finns det ingen information om en eventuell fortsättning på det här evenemanget men arrangörerna uttalade på plats en förhoppning om att det skulle bli en återkommande tillställning.