Labbet r.f.

Årsmöte (Helsingfors) 3 april 2017

Publicerat: 03.04.2017 Kategori:
« Tillbaka

Kära medlemmar!
Labbet r.f. håller årsmöte måndag 3 april 2017 kl. 18.00 på Sjötullsgatan 33 G i Dramatikerförbundets utrymmen i Teaterhörnan, vilket härmed som kallelse meddelas.

Klockan 17-17.30 blir det frågestund med Sanna Holmberg som har hand om avtal på Finlands dramatiker och manusförfattare r.y. Det är fritt fram att fråga allt man undrar över om avtal och rättigheter. Man får också skicka in frågor på förhand till info@labbet.fi om man vill.
Klockan 17.30-18 blir det podd-premiär. Labbets podd – Blabbet – presenteras och vi lyssnar på ett utdrag.

Efter mötet blir det fri samvaro och diskussion.

Årsmötesagenda för LABBET r.f.

1. Mötet öppnas.
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
3. Mötets laglighet och beslutförenhet konstateras.
4. Föredragningslistan för mötet godkänns.
5. Bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen presenteras.
6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga.
7. Verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgiftens storlek fastställs.
8. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar.
9. Val av en revisor samt suppleant.
10. Övriga ärenden.
11. Mötet avslutas.

Helsingfors den 17.3.2017

Paul Olin, ordförande