Labbet r.f.

Enkät om makt, ansvar och jämställdhet inom scenkonsten (senast 15.1.2019)

Publicerat: 20.12.2018 Kategori: Aktuellt
« Tillbaka
Makt, ansvar och jämställdhet – en enkät om hur jämställdhet och jämlikhet förverkligas inom scenkonstens alla områden – teater, opera, dans och cirkus och i alla yrkesgrupper, både bland fast anställda och frilansare i Finland.

Enkäten är öppen under perioden 15.11.2018- 15.1.2019.

Frågorna kan besvaras på finska, svenska och engelska.

Med enkäten vill vi få klarhet i följande:

  • Blir var och en bemött på ett jämställt och rättvist sätt oberoende av kön, ålder, sexuell läggning, modersmål, utseende, bakgrund
    eller någon annan personlig egenskap?
  • I vilken utsträckning möts man av stereotypiska antaganden om bl.a. sexualitet?
  • Fungerar jag själv, eller min arbetskamrat, min förman/chef på ett jämställt och jämlikt sätt? Hur ska man fungera i situationer där principerna om jämställdhet och jämlikhet kränks? Ingriper jag eller låtsas jag att jag inte ser och håller tyst?

Med denna enkät vill vi klarlägga nuläget för jämställdheten och jämlikheten. För att åtgärda missförhållandena behövs det kunskap om hur jämställdhet och jämlikhet förverkligas i det vardagliga arbetet inom området för teater, opera, dans och cirkus bland medarbetare i olika uppgifter och i olika positioner.

Enkäten är inget självändamål. Vi kommer att publicera den, vi lyfter fram enkätens resultat i seminarier, diskussioner och artiklar. Tillsammans kommer vi att ta fram rekommendationer och förslag till åtgärder, som kan bidra till att vi tillsammans kan utveckla en mer jämställd och jämlik arbetsmiljö. Vi kommer också att följa upp åtgärdernas genomslagskraft.

Att främja jämställdhet och jämlikhet innebär att vara (själv)kritisk, uppmärksam. Det är en fortgående process. Kom med och synliggör hur det står till på arbetsplatserna genom att svara på enkäten!

https://www.webropolsurveys.com/S/68DC97C09C920EC5.par

Samarbetsparterna bakom denna enkät är Teaterinfo Finland (TINFO), Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer (CEFISTO), Fackförbundet för teater och media i Finland (Teme), Finlands Skådespelarförbund, Finlands dramatiker och manusförfattare (Sunklo), Teatercentrum, Finlands Teatrar (STEFI), Globe Art Point samt Danceinfo Finland och Cirkusinfo Finland.