Labbet r.f.

Labbets pjäsböcker

Labbet har sedan 2010 gett ut knappt 60 böcker innehållande runt 80 pjäser. Vi når ut till biblioteken så att pjäserna går att hitta, läsa och sedan spela. Vi vill också med bokutgivningen visa att dramatiken i tryckt form är en del av vår svenskspråkiga skönlitteratur och har ett värde som sådan. Här finnas de böcker vi hittills gett ut listade i alfabetisk ordning enligt titel. Klicka på boken för att läsa mera om den och om författaren.

Pjäsböckerna går att beställa per e-post info[at]labbet.fi och kostar 13-15,50€ + porto. Det ingår inte moms i priserna eftersom Labbet inte är en momsregistrerad förening.