Labbet r.f.

Böcker om dramaturgi och att skriva dramatik

Publicerat: 06.02.2016 Kategori: Aktuellt, Resursbank
« Tillbaka

Det här är det första inlägget i en serie om böcker, artiklar, etc om olika aspekter av skrivande, teater, etc. Tanken är att det ska bli en lista på böcker och andra texter man kan vända sig till om man behöver inspiration, idéer, en puff på vägen, eller vill fördjupa sig i ämnet. Böckerna listade här är bara förslag och ska inte tas som något annat än det. Om du har tips på andra böcker som du tycker att borde finnas med på listan, hör av dig på info [at]labbet.fi så utökar vi listan tillsammans.

Här listar jag några böcker som på olika sätt behandlar dramaturgi och att skriva dramatik. Där jag känner till översättningar har jag nämnt dem också. De flesta av det här böckerna torde finnas att låna via biblioteken, flera av dem har vi på Labbet för medlemmarna att låna och de flesta går också att köpa via olika bokhandlar om man vill ha ett eget exemplar.
P.S. Böckerna kommer inte i någon speciell, genomtänkt ordning, det bara blev så här.

Barbro Smeds – Dramaturgi
Skrift utgiven av Dramatiska Institutet.
Ett häfte om strukturer i dramatik och sceniska verk – formens innehåll och innehållets form. Boken består, utöver en inledning, av delarna “Vad är dramaturgi?”; “Utförandeperspektivet – författarens dramaturgiska perspektiv”; “Den dramaturgiske läsaren – bedömningsperspektivet”; “Det dramaturgiska analysperspektivet – inför gestaltning” samt “Det dramaturgiska auteurperspektivet – skapande dramaturgi”.
En utmärkt introduktion till dramaturgi

Robert McKee – Story
En bok utgiven av förlaget Methuen
Den beskrivs som en bok om substance, structure, style and the principles of screenwriting. Boken är uppdelad i fyra huvuddelar: “The writer and the art of story”; “The elements of story”; “The principles of story design” och “The writer at work”.
Även om den är skriven ur ett filmperspektiv så riktar sig boken till anyone with a story to tell och det finns mycket som en dramatiker kan ta till vara.

Noel Greig – Playwriting: A practical Guide
Utgiven av förlaget Routledge.
Boken är indelad i avsnitten “Getting going and warming up”; “Theme”; “Issue”; “Building a character”; “Finding the story”; “Location”; “The individual voice”; “Second draft” och “Performance projects”.
Som titeln antyder består boken av en serie praktiska övningar under de olika rubrikerna. Angivet finns både hurdana grupper övningen passar för, ungefär hur länge de tar samt i de flesta fall, vad övningarna syftar till. I förordet skriver författaren You may use the book in a variety of ways:
– As a step-by-step guide to the construction of a whole narrative, both individually and group written.
– As a ‘dip-in’ resource for one-off workshops and courses.
– As a source of models for large-scale performance projects.

För den enskilda dramatikern kan den vara ett sätt att med praktiska övningar och uppgifter komma åt ett område man har kört fast med.

Alan Acykbourn – The Crafty Art of Playmaking
Publicerad av Faber & Faber. Den svenska översättningen Den listiga konsten: att skriva och regissera dramatik är gjord av Johan Huldt och publicerad av Ordfront
Boken är indelad i två delar, den ena heter Att skriva och den andra Att regissera och bygger på hans egna erfarenheter från en lång karriär som både dramatiker och regissör och använder sig av praktiska exempel ur hans egna pjäser och från hans egna uppsättningar.

Christopher Vogler – The Writer’s Journey: Mythic Structure for Writers
Boken är utgiven av Michael Wiese Productions.
De tre huvuddelarna i boken är “Mapping the journey”; “Stages of the journey” och “Looking back at the journey”. I inledningen till den andra upplagan skriver författare In this book I describe the set of concepts known as ‘The Hero’s Journey’, drawn from the depth psychology of Carl G. Jung an the mythic studies of Joseph Campbell. I tried to relate those ideas to contemporary storytelling… … The original intent of this book was to make an accessible, down-to-earth writing manual from these high-flying mythic elements.
Man kan läsa en sammanfattning av “The Writer’s Journey” via bokens egen hemsida och boken finns också tillgänglig i sin helhet som pdf på nätet.
Även om boken utgår från filmvärlden och tar sina exempel därifrån så går det bra att applicera tankarna om hur en berättelse byggs upp och vilka arketyper karaktärerna representerar på andra typer av berättande, även dramatik.

John Yorke – Inte the Woods: A Five-Act Journey Into Story
Boken är utgiven av The Overlook Press.
Boken i sig själv är indelad i fem akter och har sju bilagor med illustrerande exemple som författaren hänvisar till.
I inledningen skriver författaren This isn’t a ‘how to write’ book. There are enough gurus already. Ostensibly it’s about dramatic structure – about how TV dramas, plays and films work – though journalism, poetry and the novel are all called on at different times to illustrate salient points. If there is a preference for film examples it is simply becuase they are either well known and easily accessible…
I huvudsak handlar boken om akt-strukturen och hur den återspeglar sig genom berättelsens olika nivåer.