Labbet r.f.

Ansök till Labbets Mentorsprogram 2020-2021

Publicerat: 08.04.2020 Kategori: Aktuellt
« Tillbaka

Ansök senast 30.4.2020

Mentorsprogrammet: Vad är det?

Under många år har Labbet ordnat skrivarkurser av olika slag och omfattning. Under hösten 2020 och våren 2021 vill vi pröva ytterligare en form. Vi kallar kursen vårt Mentorsprogram och den består av två delar. Dels innehåller den direkt utbildande seminarier i dramatiskt skrivande och dels individuell handledning. Det som framför allt skiljer kursen från Labbets andra kurser är omfattningen och graden av individuell anpassning. Kursen vänder sig till endast två deltagare som träffar kursledaren med 2-3 veckors mellanrum under hela året.

För vem?

Mentorsprogrammet vänder sig till …
… dramatiker i början av sitt författarskap, eller
… de som har erfarenhet av att skriva men i andra former än dramatik, eller
… de som har erfarenhet av teaterarbete men i andra yrkeskategorier

Omfattning

Cirka 15 x 4h seminarier/workshops. Därutöver också individuell handledning. Deltagarna förväntas skriva på ett längre textprojekt under året samt göra mindre skrivuppgifter/övningar relaterade till seminarierna.

Var och när?

Kursen startar i augusti 2020 och avslutas i maj 2021. Seminarierna är gemensamma för kursens två deltagare. Dagar och tider slås fast före sommaren i samråd med deltagarna. Seminarierna genomförs i Helsingfors, huvudsakligen i Labbets lokaler på Busholmen.

Kursen leds av Christoffer Mellgren, dramatiker och Labbets verksamhetsledare, med inslag av gästande föreläsare

Deltagare: 2 personer
Kostnad: 800 e

Observera att deltagande i Labbets skrivkurser är ett av de ändamål som är möjligt att söka stipendium för från Nanny Westerlunds stipendiefond. Sista ansökningsdag för sådant stipendium är 17.4.2020. Ansökningsformulär, se svenskateatern.fi/stipendium.

Ansök till mentorsprogrammet senast 30.4.2020 genom att sända epost till labbetrf@gmail.com

Ansökan skall innehålla två saker:

1. Ett brev med text motsvarande max 2 A4-sidor där du beskriver vem du är, redogör för relevant erfarenhet, berättar varför du önskar delta i kursen samt kort beskriver ett pjäsprojekt du vill arbeta på under året. Det går att ansöka också utan att ha ett formulerat pjäsprojekt, men det är en fördel att ha det.

2. Ett arbetsprov.

Vi informerar om höstens Skrivarcirkel, feedbacksomgång och Tisdagsprogram vid en senare tidpunkt.